Predajňa V starej lekárni  Winterova ulica 26 Predaj originálnych umeleckých diel 23. 11. 2017 o 10.00  KINOSÁLA MsKS  O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI - bábkové divadielko pre deti 23. 11. 2017, 30. 11. 2017, 7. 12. 2017, 13. 12. 2017 o 17.30,  SPOLOČENSKÁ SÁLA MsKS PREVENCIA NADVÁHY cyklus prednášok 28. 11. - 30. 11. 2017 KSC FONTÁNA EUROTOUR  PIEŠŤANY  2017 26. 11. 2017 o 15.00 KINOSÁLA MsKS JA, ZLODUCH 3 22. 11. 2017 o 9:00 KSC FONTÁNA DETI DEŤOM

MsKS: Cenník

MsKS - kinosála 150 miest

Názov podujatia          Cena
Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie, 37,00 €
semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)   
Podujatia politických strán a združení 37,00 €
Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia 24,00 €
bez vyberania vstupného  
Podujatia pacientských organizácií a združení
5,50 €
spolupracujúcich s MsKS
   
Reklamné prezentácie bez priameho predaja  30,00 €
Výchovný program 50,00 €
Ostatné podujatia 27,00 €
Ozvučenie: v ozvučení je zahrnuté hovorené slovo a prehrávanie CD nosičov.
7,00 €
Prenájom LCD projektoru 17,00 €
   
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.  
   
Cenník platný od 01. 05. 2014      


MsKS - Spoločenská sála max. 40 miest

Názov podujatia           Cena
Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie, 29,00 €
semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)   
Podujatia politických strán a združení 25,00 €
Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia 12,00 €
bez vyberania vstupného  
Podujatia pacientských organizácií a združení
5,00 €
spolupracujúcich s MsKS
   
Reklamné prezentácie bez priameho predaja  19,00 €
Ostatné podujatia 22,00 €
Ozvučenie: v ozvučení je zahrnuté hovorené slovo a prehrávanie CD nosičov.
7,00 €
Prenájom LCD projektoru 17,00 €
   
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.  
   
Cenník platný od 01. 05. 2014   
 


MsKS - učebňa max. 20 miest

Názov podujatia           Cena
Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie, 19,00 €
semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)   
Podujatia politických strán a združení 15,00 €
Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia 7,00 €
bez vyberania vstupného  
Podujatia pacientských organizácií a združení
2,00 €
spolupracujúcich s MsKS
   
Reklamné prezentácie bez priameho predaja  12,00 €
Ostatné podujatia 15,00 €
Ozvučenie: v ozvučení je zahrnuté hovorené slovo a prehrávanie CD nosičov.
7,00 €
Prenájom LCD projektoru 17,00 €
   
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.  
   
Cenník platný od 01. 05. 2014 
 


Kinosála KSC Fontána

Názov podujatia          Cena
Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie, 74,00 €
semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)     
Podujatia politických strán a združení   41,00 €
Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia 27,00 €
bez vyberania vstupného      
Podujatia pacientských organizácií a združení  11,00 €
spolupracujúcich s MsKS
   
Reklamné prezentácie bez priameho predaja  60,00 €
Ostatné podujatia       41,00 €
Ozvučenie: v ozvučení je zahrnuté hovorené slovo a prehrávanie CD nosičov.
      7,00 €
Prenájom LCD projektoru     17,00 €
      
Médiá         0,72 €
           
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.  
Cenník platný od 01. 05. 2014  
   
           
KINOSÁLA – výchovný program s vyberaním vstupného v réžii nájomcu
Cena za prenájom kinosály (jeden výchovný program) 70,00 EUR ;
platí pre obsadenie kapacity do 262 miest (hlavné hľadisko).
Cena za prenájom kinosály (jeden výchovný program) 105,00 EUR ;
platí pre obsadenie kapacity od 263 do 338 miest  
(hlavné hľadisko aj s bočnými sedadlami).    
Cena za výchovný program nezahŕňa cenu za poskytnutie  
zvukovej aparatúry (ozvučenie).  


Foyer KSC Fontána

Názov podujatia          Cena
Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie, 41,00 €
semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)   
Podujatia politických strán a združení 41,00 €
Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia 27,00 €
bez vyberania vstupného  
Podujatia pacientských organizácií a združení
7,00 €
spolupracujúcich s MsKS
   
Reklamné prezentácie bez priameho predaja  33,00 €
Ostatné podujatia 24,00 €
Ozvučenie: v ozvučení je zahrnuté hovorené slovo a prehrávanie CD nosičov.
7,00 €
Médiá 0,60 €
   
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.  
   
Cenník platný od 01. 05. 2014  
 


Klubovňa KSC Fontána

Názov podujatia          Cena
Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie, 21,00 €
semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)   
Podujatia politických strán a združení 11,00 €
Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia 7,00 €
bez vyberania vstupného  
Podujatia pacientských organizácií a združení
7,00 €
spolupracujúcich s MsKS
   
Reklamné prezentácie bez priameho predaja  17,00 €
Ostatné podujatia 7,00 €
Médiá 0,36 €
   
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.  
   
Cenník platný od 01. 05. 2014   
 


Galéria KSC Fontána

Názov podujatia           Cena
Výstavy - prenájom galerijných priestorov pre výstavu 37,00 €
na jeden týždeň vrátane médií s DPH  
Ostatné podujatia 35,00 €
Ozvučenie: v ozvučení je zahrnuté hovorené slovo a prehrávanie CD nosičov.
7,00 €
Prenájom LCD projektoru  17,00 €
Médiá za každú začatú hodinu 0,60 €
   
Cenník platný od 01. 05. 2014