Predajňa V starej lekárni  Winterova ulica 26 Predaj originálnych umeleckých diel 23. 11. 2017 o 10.00  KINOSÁLA MsKS  O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI - bábkové divadielko pre deti 23. 11. 2017, 30. 11. 2017, 7. 12. 2017, 13. 12. 2017 o 17.30,  SPOLOČENSKÁ SÁLA MsKS PREVENCIA NADVÁHY cyklus prednášok 28. 11. - 30. 11. 2017 KSC FONTÁNA EUROTOUR  PIEŠŤANY  2017 26. 11. 2017 o 15.00 KINOSÁLA MsKS JA, ZLODUCH 3 22. 11. 2017 o 9:00 KSC FONTÁNA DETI DEŤOM

História

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany

Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Beethovenova 1, 921 01 Piešťany

 

V roku 1949 bol pri Okresnom národnom výbore ( ONV ) v Piešťanoch zriadený Dom osvety.

Dňa 14. 8. 1958 schválila Rada Mestského národného výboru ( MsNV ) zriadenie Kultúrneho a spoločenského strediska ( KaSS ), priameho predchodcu MsKS. Svoju činnosť začalo v starom divadle v Gottwaldových sadoch ( dnešné Beethovenove sady ) a v rôznych prenajatých priestoroch.

V roku 1960 bol organizátorom Piešťanského festivalu až do roku 1979 MsNV, prostredníctvom KaSS. Publikačnú činnosť MsKS reprezentoval od roku 1959 mesačník Revue Piešťany, v minulosti pod názvom Kultúra v Piešťanoch. V roku 1961 vo vydavateľstve Osveta Bratislava vydalo publikáciu Piešťany včera a dnes. Od roku 1968 slúžila na kultúrne a výstavné účely Malá scéna Ivana Krasku. Od roku 1967 KaSS organizovalo sochársku výstavu Socha piešťanských parkov, ako i Medzinárodné maliarske sympózium, v súčastnosti organizované Balneologickým múzeom v Piešťanoch. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany je v súčastnosti významnou kultúrnou inštitúciou, poslaním ktorej je organizovanie kultúrno - výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. V budove na ulici A. Dubčeka, tzv. Malej scéne, sú učebne, v ktorých sa konajú, prednášky, diskusné fóra a podobne. Je tu i divadelná sála pre 150 návštevníkov.

Všetky spoločenské priestory je možné si prenajať.

Vo výstavnej sieni V starej lekárni v centre mesta na pešej zóne ponúka MsKS bohatý výber originálov z tvorby hlavne slovenských autorov. Návštevník má možnosť zakúpiť si olejomaľby, akvarely, grafiky, keramiku, sklo, šperky, výrobky z dreva a ďaľšie artefakty.

Najnovším stánkom kultúry v meste je Kultúrno spoločenské centrum Fontána, ktoré je tiež súčasťou MsKS. Okrem viacúčelovej kinosály pre 260 až 380 návštevníkov sa v budove nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných autorov. KSC Fontána tiež ponúka svoje reprezentačné priestory na prenájom.

Bližšie informácie získate aj na tel. číslach:

MsKS: 033 / 77 259 25, fax: 033 / 77 253 75.

KSC Fontána: 033 / 77 189 90