Predajňa V starej lekárni  Winterova ulica 26 Predaj originálnych umeleckých diel 20. 6. - 30. 7. 2017  GALÉRIA KSC FONTÁNA ALOJZ MAJERNÍK - výstava obrazov HUDOBNÝ PAVILÓN LETNÉ PROMENÁDNE KONCERTY 20. 8. 2017 Nedeľa  Mariánske námestie PIEŠŤANSKÉ HODY

História

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany

Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Beethovenova 1, 921 01 Piešťany

 

V roku 1949 bol pri Okresnom národnom výbore ( ONV ) v Piešťanoch zriadený Dom osvety.

Dňa 14. 8. 1958 schválila Rada Mestského národného výboru ( MsNV ) zriadenie Kultúrneho a spoločenského strediska ( KaSS ), priameho predchodcu MsKS. Svoju činnosť začalo v starom divadle v Gottwaldových sadoch ( dnešné Beethovenove sady ) a v rôznych prenajatých priestoroch.

V roku 1960 bol organizátorom Piešťanského festivalu až do roku 1979 MsNV, prostredníctvom KaSS. Publikačnú činnosť MsKS reprezentoval od roku 1959 mesačník Revue Piešťany, v minulosti pod názvom Kultúra v Piešťanoch. V roku 1961 vo vydavateľstve Osveta Bratislava vydalo publikáciu Piešťany včera a dnes. Od roku 1968 slúžila na kultúrne a výstavné účely Malá scéna Ivana Krasku. Od roku 1967 KaSS organizovalo sochársku výstavu Socha piešťanských parkov, ako i Medzinárodné maliarske sympózium, v súčastnosti organizované Balneologickým múzeom v Piešťanoch. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany je v súčastnosti významnou kultúrnou inštitúciou, poslaním ktorej je organizovanie kultúrno - výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. V budove na ulici A. Dubčeka, tzv. Malej scéne, sú učebne, v ktorých sa konajú, prednášky, diskusné fóra a podobne. Je tu i divadelná sála pre 150 návštevníkov.

Všetky spoločenské priestory je možné si prenajať.

Vo výstavnej sieni V starej lekárni v centre mesta na pešej zóne ponúka MsKS bohatý výber originálov z tvorby hlavne slovenských autorov. Návštevník má možnosť zakúpiť si olejomaľby, akvarely, grafiky, keramiku, sklo, šperky, výrobky z dreva a ďaľšie artefakty.

Najnovším stánkom kultúry v meste je Kultúrno spoločenské centrum Fontána, ktoré je tiež súčasťou MsKS. Okrem viacúčelovej kinosály pre 260 až 380 návštevníkov sa v budove nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných autorov. KSC Fontána tiež ponúka svoje reprezentačné priestory na prenájom.

Bližšie informácie získate aj na tel. číslach:

MsKS: 033 / 77 259 25, fax: 033 / 77 253 75.

KSC Fontána: 033 / 77 189 90