Predajňa V starej lekárni  Winterova ulica 26 Predaj originálnych umeleckých diel 23. 9. 2017 o 15.30 HUDOBNÝ PAVILÓN VICTORIA REGIA HUDOBNÝ PAVILÓN LETNÉ PROMENÁDNE KONCERTY  7. 10. 2017 o 09:30 KSC FONTÁNA  DEŇ ZDRAVIA 17. 10. -  19. 10. 2017 KSC FONTÁNA PIEŠŤANY ASTROFILM 2017 10. 10. 2017 o 16.00 KSC Fontána koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Kontakty

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany

IČO: 182 869, IČ DPH: SK 2020530798

tel.: 033 / 77 259 25,

tel.: 033 / 77 253 75

tel.: 033 / 77 343 71

e-mail: msks@msks-piestany.sk

web: www.msks-piestany.sk

 

Riaditeľka: Mgr. Marta Jurčová

tel.: 033 / 77 253 75

mobil: +421 910 997 002

e-mail: jurcova@msks-piestany.sk

 

Programové oddelenie

Anna Vičanová

tel.: 033 / 77 259 25

mobil: +421 905 624 596

e-mail: vicanova@msks-piestany.sk

Gabriela Kováčová

tel.: 033 / 77 259 25

mobil: +421 905 624 596

e-mail: kovacova@msks-piestany.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Eva Fajmonová

tel.: 033 / 77 343 71

e-mail: fajmonova@msks-piestany.sk

Lídia Petrášová

e-mail: petrasova@msks-piestany.sk

tel: 033 / 77 343 71

 

Technické oddelenie

Štefan Bobor

Vladimír Adámek

tel.: 033 / 77 343 71

mobil : +421 907 735 181

e-mail: msks@msks-piestany.sk

 

Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Beethovenova 1, 921 01 Piešťany

tel.: 033 / 77 189 90

tel.: 033 / 77 189 92

tel.: 033 / 77 299 71 kino pokladňa

e-mail: kino@fontana-piestany.sk

web: www.fontana-piestany.sk

 

Vedúci kina: Jozef Valachovič

tel.: 033 / 77 189 92

mobil: +421 905 268 076

e-mail: valachovic@fontana-piestany.sk

 

Programové oddelenie

Zuzana Miháliková

tel.: 033 / 77 189 90

mobil: +421 905 268 076

e-mail: mihalikova@fontana-piestany.sk

 

Galéria KSC Fontána

Beethovenova 1, 921 01 Piešťany

tel.: 033 / 77 189 92

e-mail: 

web: www.fontana-piestany.sk

web: www.sochapiestanskychparkov.sk

 

Výstavná sieň V starej lekárni

Winterova ul. 26, 921 01 Piešťany

tel.: 033 / 77 263 30

 

Galerista:

tel.: 033 / 77 189 92

mobil: +421 908 775 916

e-mail: