Predajňa V starej lekárni  Winterova ulica 26 Predaj originálnych umeleckých diel 23. 11. 2017 o 10.00  KINOSÁLA MsKS  O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI - bábkové divadielko pre deti 23. 11. 2017, 30. 11. 2017, 7. 12. 2017, 13. 12. 2017 o 17.30,  SPOLOČENSKÁ SÁLA MsKS PREVENCIA NADVÁHY cyklus prednášok 28. 11. - 30. 11. 2017 KSC FONTÁNA EUROTOUR  PIEŠŤANY  2017 26. 11. 2017 o 15.00 KINOSÁLA MsKS JA, ZLODUCH 3 22. 11. 2017 o 9:00 KSC FONTÁNA DETI DEŤOM

Ostatné: Služby

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany ako správca výlepových plôch zabezpečuje platenú výlepovú službu na území mesta Piešťany. Reklamu je možné umiestniť  na výlepové  plochy ( podľa veľkosti ), v nižšie uvedených cenách:

Výlepový deň od 1.10. bude vždy raz za týždeň vo štvrtok.

Výlepové plochy:

 

CENNíK PLATNÝ OD 1. 6. 2014

A2 -  1,00 EUR /  kus / 14 dní

A3 -  0,70 EUR /  kus / 14 dní

A4 -  0,40 EUR /   kus / 14 dní

A5 -  0,30 EUR /   kus / 14 dní


Umiestnenie výlepových   plôch:

1. ul. Beethovenova /pri kine Fontána/

2. ul. Nálepkova /pri parkovisku/

3. ul.Žilinská /križovatka ul. Žilinská ul. Staničná/

4. ul. A. Hlinku /pri nákupnom stredisku Kocka/

5. ul. Štefánikova /pri križovatke s ul. A. Šindelára/

6. ul. E. Belluša /oproti tenis. kurtom, zastávka MHD/

 

APILÓNY:

01. Hoštáky – na nároží ulíc Hoštáky, Sasinkova (dočastne odstránený)

02. Kláštorská – na parkov. v tesnej blízkosti stánku (dočastne odstránený)

03. Valova – pri zastávke MHD oproti SMP (dočastne odstránený)

04. Veterná / Dlhá – na chodníku nárožia ulíc

05. Vodárenská – pri schodoch na ul. Žilinská (dočastne odstránený)

06. A. Hlinku – pri autobusovej stanici

07. A. Hlinku – pri OD Prior

08. 8. mája – pri obchodnom stredisku

09. sídlisko A. Trajan – pri PT Univerzál  (dočastne odstránený)

10. Kocurice – pri detskom domove

11. Vážska - pri Kruhovke

12. Nikola Teslu - pri zastávke MHD

 

Záujemcovia o výlep reklamy sa môžu nahlásiť osobne v Mestskom kultúrnom stredisku, A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany alebo na tel. čísle 033 / 77 259 25, e-mail: msks@msks-piestany.sk, kovacova@msks-piestany.sk. Prinesené propagačné materiály po dohodnutí podmienok a po uhradení poplatku budú opatrené pečiatkou výlepovej služby MsKS a umiestnené na propagačných miestach.